• Vooruit met de veiligheid!

 • Over VAB

  Verkeersadvies Boekel streeft een veilig en verkeerskundig juridisch waterdicht Nederland na

  Verkeerskundig Nederland streeft homogeniteit na, zodat de weggebruiker zonder na te denken, weet wat er van hem/haar wordt verwacht. De handvatten die wegbeheerders daarvoor mee krijgen, zijn wetgeving, voorschriften en richtlijnen. Rekening houdend met de tijdgeest, is de homogeniteit ook voor het autonome rijden van belang. Een computer (camera) moet weten welk gedrag er van het voertuig wordt verwacht. Dat werkt alleen als het wegbeeld er eenduidig en voorspelbaar uitziet.

   

  Op dit moment kunnen we de menselijke factor nog niet vergeten. Homogeniteit is belangrijk, maar de gebruikers van de infrastructuur zijn nog steeds mensen. Dat betekent dat factoren als capaciteit, comfort en maatwerk zaken zijn die we niet uit het oog mogen verliezen.

 • Diensten

  Wat doet Verkeersadvies Boekel

  Verkeersadvies Boekel (VAB) helpt u bij uw verkeerstechnische vraagstukken. Het RVV (reglement), BABW (wettelijke voorschriften) en CROW (richtlijnen) zijn hierbij leidend. VAB kan wegbeheerders, aannemers, adviesbureaus, detacheringsbureaus, engineeringsbedrijven, wijkraden, de politie, verzekeringsmaatschappijen en burgers adviseren.

  Verkeersschouw

  VAB loopt, fietst of rijdt met de auto rond om beeldmateriaal te vergaren van de te beoordelen verkeerssituatie. Dat kan een kruispunt, straat, wijk of stad zijn. Er wordt een rapportage gemaakt met behulp van het gemaakte beeldmateriaal. In overleg met de opdrachtgever is het product een Powerpointpresentatie of rapport.

   

  Ook bij tijdelijke verkeersmaatregelen (wegwerkzaamheden, evenementen) kan een schouw worden uitgevoerd. In het geval van tijdelijke verkeersmaatregelen is een snel product van groot belang. Het product kan bijvoorbeeld in de vorm van een zogenaamde RQI-audit (Rijkswaterstaat Quality Index), een systeem van audits uitvoeren waar een score aan wordt gehangen zodat ontwikkeling in de kwaliteit (in dit geval vaak synoniem aan veiligheid) kan worden gemonitord.

   

  Ernstige afwijkingen en gevaarlijke situaties worden in overleg met de opdrachtgever direct ter plaatse verholpen. Een rapportage kan veelal binnen 24 uur worden geleverd.

  Ontwerp

  Verkeersadvies Boekel helpt wegbeheerders en aannemers bij het opstellen van juridisch houdbare tekeningen waarop verkeersborden staan aangegeven. Dit voorkomt overbordigheid en faalkosten.

  Juridisch

  Bij boetes, aanrijdingen of andere aansprakelijkheidskwesties kan men Verkeersadvies Boekel advies vragen. VAB kan beoordelen of de verkeerssituatie klopt en of de gekozen strategie kans van slagen heeft.

  Uitvoering

  Indien een verkeerssituatie aangepast dient te worden, kan VAB ingeschakeld worden ten behoeve van de werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering en administratieve afhandeling van zowel permanente als tijdelijke verkeersmaatregelen. Dat geldt zowel voor het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet.

  Inventarisatie

  Wegbeheerders of aannemers vinden het vaak prettig een actuele kijk op hun weg, areaal of project te hebben. Verkeersadvies Boekel levert op verzoek beeldmateriaal met behulp van een dashcam of een 360-gradencam. Van het laatste ziet u hieronder een voorbeeld (het beste te bekijken op een mobiele telefoon, opent in een nieuwe tab).

  https://www.youtube.com/watch?v=V4yZdHd6y6w

 • Projecten

  broken image

  Edwin Boekel

  Verleden

  Verkeersveiligheidsaudit/-toets

  • A6 Hollandse Brug - werkzaamheden.
  • A28 Wezep - werkzaamheden.
  • Rotonde Verspronckweg Haarlem.
  • N302 Gelderland - werkzaamheden.
  • A2 Burgemeester Stramanweg - werkzaamheden.
  • Pres Kennedylaan Den Haag - werkzaamheden.
  • A6 Lelystad - werkzaamheden.
  • Diverse locaties OWN - werkzaamheden.
  • Heilaarstraat Breda - herinrichting.
  • Hogering Almere - ontwerp TVM .
  • N247 - werkzaamheden.
  • A7 Afsluitdijk - werkzaamheden.
  • N241 - werkzaamheden.
  • A15 Suurhoffbrug - werkzaamheden.
  • A28 Haren - werkzaamheden.
  • N302 Zeewolde - werkzaamheden.
  • Containerterminal Maasvlakte.
  • Containerterminal Eemhaven.

   

  Tijdelijke verkeersmaatregelen

  • Rijkswaterstaat Adviseur verkeersmanagement A7 Neckerstraat (Purmerend). 2023-2024
  • Rijkswaterstaat Adviseur verkeersmanagement N14 Sijtwendetunnel. 2023-2024
  • Opleider BRL9101 NIVOO Verkeer (vakman en specialist). 2024
  • Opleider BRL9101 BUKO Infrasupport (medewerker, vakman en specialist). 2023
  • Opleider BRL9101 SB Verkeerstechniek (vakman). 2023.
  • Verkeerscoördinator aannemerscombinatie Levvel (Afsluitdijk BAM Infra en Van Oord) 2021 - 2023.
  • Adviseur integrale veiligheid aannemer onderhoudscontract Oost-Nederland Noord (Rijkswaterstaat). 2020-2022.
  • Adviseur integrale veiligheid aannemer onderhoudscontract Zuid-Nederland Zuidoost (Rijkswaterstaat). 2020-2022.
  • Adviseur integrale veiligheid aannemer onderhoudscontract Noord-Nederland Oost (Rijkswaterstaat). 2020-2022.
  • Verkeersmanager aannemer onderhoudscontract Oost-Nederland Noord (Rijkswaterstaat) februari 2018 - 2020.
  • Verkeersmanager aannemer onderhoudscontract Oost-Nederland Oost (Rijkswaterstaat) november 2016 - maart 2018.
  • Verkeersmanager aannemer onderhoudscontract Noord-Nederland Oost (Rijkswaterstaat) november 2016 - 2020.
  • Verkeersmanager aannemer onderhoudscontract Zuid-Nederland Zuid-Oost (Rijkswaterstaat) december 2017 - 2020.
  • Verkeersveiligheidsschouw tijdelijke verkeersmaatregelen naar aanleiding van een ernstig ongeval, Haarlem.
  • Projectleider verkeer Goffertpark 2019.
  • Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van verschillende filmopnames in Amsterdam centrum en Leiden centrum.
  • Uitvoering tijdelijke verkeersmaatregelen aanleg A5 2012.
  • Uitvoering en werkvoorbereiding verbreding A1-A6 2013.
  • Werkvoorbereiding verbreding A28 2014.
  • Werkvoorbereiding VOC (Variabel OnderhoudsContract) Noord-Holland Noord 2014.

   

  Permanente verkeersmaatregelen (RVV-borden/verkeersborden en bewegwijzering)

  • Projectcoördinatie (engineering, uitvoering, werkvoorbereiding en oplevering) verbreding A15 Maasvlakte - Vaanplein 2015-2016.
  • Engineering verbreding A1-A6 (SAA-ONE) 2015.
  • Engineering omlegging A9 Badhoevedorp (Badhoeverbogen) 2015.

   

  Scheepvaartbebording.

  • Projectcoördinatie 2015.

   

  Omgevingsmanagement

  • Volker Wessels Telecom - aanbrengen glasvezel.
  • Rijkswaterstaat - A7 Neckerstraat, Purmerend (levensduurverlengende werkzaamheden viaduct).
 • Certificaten

  Verkeersveiligheidsaudit

  VVA

  Gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor

  onderliggend wegennet

  VOL VCA

  VOL VCA

  VGM-checklist aannemers

  voor leidinggevenden

  BRL 9101

  BRL 9101

  Beroepsrichtlijn specialist verkeersmaatregelen

  noodzakelijk om verkeersmaatregelen te plannen

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  EUC - Electric Unicycle

  Sponsoring Stichting Voor Het Gehandicapte Kind

  De Zwolse zwemvereniging ZV44 heeft een evenement verzorgd waarbij de opbrengst naar de Stichting Voor Het Gehandicapte Kind gaat. Deze stichting probeert het sporten onder gehandicapte kinderen te stimuleren. Geweldig initiatief dat met veel genoegen door Verkeersadvies Boekel is gesteund.

  Verkeersveiligheidsaudit

  Sponsoring Forza Almere

  Trainingspakken voor JO-11

  BRL 9101

  Coronamaatregel

  Uitbreiding terras café Smit en Voogt

  Verkeersplan, ten behoeve van het afsluiten van een fietspad teneinde het terras te kunnen vergroten.

  Forza Almere

  Sponsoring Forza Almere

  EUC - Electric Unicycle

  Elektrisch rijden

  PLEV - Personal Light Electrical Vehicle

  Daar waar mogelijk, wordt een elektrische eenwieler ingezet om verkeersmaatregelen te controleren. Enkele voordelen: geen uitstoot, nauwelijks belasting van wegcapaciteit en geen geluidsoverlast.

 • Opdrachtgevers

  Rijkswaterstaat
  Van Schaick Projectbegeleiding
  NIVOO Verkeer
  Gemeente Assen
  Volker Wessels Telecom
  BUKO Infrasupport
  SAA-ONE
  Levvel
  Gebroeders Van Der Lee
  Hirs Advies
  Visscher Traffic
  Gemeente Haarlem
  Heijmans
  Van Rens mobiliteit
  Versluys Verkeerstechniek
  Abbink Verkeerstechniek
  Gemeente Den Haag
  Bonotraffics
  Arcadis
  Goesten Projectmanagement
  Locatiegoed
  Topkapi Films
  TSC Crowd Management
  Gemeente Haarlem
 • Contact

  Verkeersadvies Boekel reageert binnen 48u.